הורדות - חוק המזון

חוק קידום התחרות בענף המזון קובע כי קמעונאי גדול, יפרסם לציבור באתר האינטרנט, את מחירי המצרכים שהוא מוכר בכל אחת מחנויותיו. מטרת הפרסום היא לאפשר השוואה עדכנית של סל המצרכים לצרכן והכל במטרה להוזיל את יוקר המחיה של מוצרי המזון בישראל. לחץ כאן לצפייה בתקנות החוק.

לקבלת המידע ולהורדת הקבצים הרלוונטים, בחר את הרשת והסניף הרצויים. באפשרותך לבחור להציג מידע לפי תאריך מסויים ולפי סוג קובץ.
להוראות עבור חיפוש מתקדם לחץ כאן

שם הקובץ רשת סניף סוג סיומת גודל תאריך
Price7290633800006-290-202103030418-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:18:17 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-289-202103030418-000 קואופ שופ מחירים gz 1.74KB 03/03/2021 04:18:10 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-277-202103030418-000 קואופ שופ מחירים gz 1.74KB 03/03/2021 04:18:02 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-268-202103030417-000 קואופ שופ מחירים gz 1.78KB 03/03/2021 04:17:55 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-262-202103030417-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:17:40 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-267-202103030415-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:15:51 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-222-202103030415-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:15:26 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-263-202103030422-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:15:19 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-264-202103030415-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:15:13 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-265-202103030414-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:14:55 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-263-202103030421-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:14:47 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-262-202103030414-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:14:40 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-261-202103030414-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:14:32 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-260-202103030414-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:14:25 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-250-202103030417-000 קואופ שופ מחירים gz 1.92KB 03/03/2021 04:13:24 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-248-202103030413-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:13:14 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-247-202103030413-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:13:07 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-246-202103030412-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:12:59 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-245-202103030412-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:12:52 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-244-202103030412-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:12:43 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-242-202103030412-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:12:37 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-241-202103030412-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:12:29 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-239-202103030412-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:12:23 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-202-202103030410-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:10:12 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-238-202103030409-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:09:45 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-230-202103030409-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:09:37 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-223-202103030409-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:09:30 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-222-202103030409-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:09:22 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-220-202103030409-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:09:14 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-218-202103030409-000 קואופ שופ מחירים gz 1.86KB 03/03/2021 04:09:07 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-217-202103030408-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:08:59 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-212-202103030408-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:08:52 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-211-202103030408-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:08:44 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-208-202103030408-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:08:37 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-207-202103030408-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:08:30 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-202-202103030407-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 04:07:53 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-203-202103030405-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 04:05:54 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-205-202103030405-000 קואופ שופ מחירים gz 1.67KB 03/03/2021 04:05:46 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-263-202103030412-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 04:05:38 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-238-202103030352-000 קואופ שופ מבצעים gz 76.83KB 03/03/2021 03:53:09 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-238-202103030352-000 קואופ שופ מחירים gz 160.31KB 03/03/2021 03:52:43 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-230-202103030351-000 קואופ שופ מבצעים gz 94.46KB 03/03/2021 03:52:22 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-230-202103030351-000 קואופ שופ מחירים gz 209.22KB 03/03/2021 03:51:21 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-223-202103030350-000 קואופ שופ מבצעים gz 89.25KB 03/03/2021 03:51:03 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-223-202103030350-000 קואופ שופ מחירים gz 200.84KB 03/03/2021 03:50:16 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-222-202103030349-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 03:49:52 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-220-202103030349-000 קואופ שופ מבצעים gz 90.38KB 03/03/2021 03:49:46 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-220-202103030349-000 קואופ שופ מחירים gz 205.81KB 03/03/2021 03:49:09 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-218-202103030348-000 קואופ שופ מחירים gz 1.86KB 03/03/2021 03:48:46 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-217-202103030347-000 קואופ שופ מבצעים gz 101.06KB 03/03/2021 03:48:40 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-290-202103030348-000 קואופ שופ מבצעים gz 29.45KB 03/03/2021 03:48:05 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-290-202103030347-000 קואופ שופ מחירים gz 57.06KB 03/03/2021 03:47:59 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-267-202103030347-000 קואופ שופ מבצעים gz 89.24KB 03/03/2021 03:47:54 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-289-202103030347-000 קואופ שופ מבצעים gz 57.05KB 03/03/2021 03:47:45 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-217-202103030347-000 קואופ שופ מחירים gz 226.95KB 03/03/2021 03:47:41 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-289-202103030347-000 קואופ שופ מחירים gz 112.47KB 03/03/2021 03:47:28 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-212-202103030346-000 קואופ שופ מבצעים gz 81.10KB 03/03/2021 03:47:19 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-267-202103030347-000 קואופ שופ מחירים gz 198.49KB 03/03/2021 03:47:17 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-277-202103030346-000 קואופ שופ מבצעים gz 83.48KB 03/03/2021 03:47:06 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-212-202103030346-000 קואופ שופ מחירים gz 171.60KB 03/03/2021 03:46:41 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-277-202103030346-000 קואופ שופ מחירים gz 182.08KB 03/03/2021 03:46:27 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-211-202103030345-000 קואופ שופ מבצעים gz 85.61KB 03/03/2021 03:46:19 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-265-202103030345-000 קואופ שופ מבצעים gz 85.67KB 03/03/2021 03:46:05 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-268-202103030345-000 קואופ שופ מבצעים gz 82.44KB 03/03/2021 03:46:05 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-211-202103030345-000 קואופ שופ מחירים gz 194.39KB 03/03/2021 03:45:30 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-268-202103030345-000 קואופ שופ מחירים gz 140.90KB 03/03/2021 03:45:29 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-265-202103030345-000 קואופ שופ מחירים gz 185.11KB 03/03/2021 03:45:28 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-208-202103030345-000 קואופ שופ מחירים gz 88.72KB 03/03/2021 03:45:05 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-263-202103030351-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 03:45:04 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-208-202103030345-000 קואופ שופ מבצעים gz 25.23KB 03/03/2021 03:45:03 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-262-202103030344-000 קואופ שופ מחירים gz 177.74KB 03/03/2021 03:44:56 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-262-202103030344-000 קואופ שופ מבצעים gz 27.97KB 03/03/2021 03:44:55 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-207-202103030344-000 קואופ שופ מבצעים gz 71.35KB 03/03/2021 03:44:50 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-261-202103030344-000 קואופ שופ מבצעים gz 63.62KB 03/03/2021 03:44:38 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-207-202103030344-000 קואופ שופ מחירים gz 154.64KB 03/03/2021 03:44:23 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-261-202103030344-000 קואופ שופ מחירים gz 128.11KB 03/03/2021 03:44:13 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-260-202103030343-000 קואופ שופ מבצעים gz 68.50KB 03/03/2021 03:43:52 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-202-202103030343-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 03:43:35 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-260-202103030343-000 קואופ שופ מחירים gz 148.21KB 03/03/2021 03:43:32 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-250-202103030346-000 קואופ שופ מבצעים gz 162.57KB 03/03/2021 03:42:26 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-250-202103030346-000 קואופ שופ מחירים gz 371.13KB 03/03/2021 03:42:13 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-248-202103030341-000 קואופ שופ מבצעים gz 57.69KB 03/03/2021 03:41:45 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-248-202103030341-000 קואופ שופ מחירים gz 112.99KB 03/03/2021 03:41:25 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-247-202103030339-000 קואופ שופ מבצעים gz 82.91KB 03/03/2021 03:41:02 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-247-202103030339-000 קואופ שופ מחירים gz 186.20KB 03/03/2021 03:39:17 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-246-202103030338-000 קואופ שופ מבצעים gz 81.92KB 03/03/2021 03:38:59 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-246-202103030338-000 קואופ שופ מחירים gz 176.30KB 03/03/2021 03:38:25 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-245-202103030337-000 קואופ שופ מבצעים gz 152.66KB 03/03/2021 03:38:03 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-245-202103030337-000 קואופ שופ מחירים gz 441.08KB 03/03/2021 03:37:19 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-244-202103030336-000 קואופ שופ מבצעים gz 65.12KB 03/03/2021 03:36:51 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-244-202103030336-000 קואופ שופ מחירים gz 131.52KB 03/03/2021 03:36:26 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-242-202103030335-000 קואופ שופ מבצעים gz 54.15KB 03/03/2021 03:36:01 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-242-202103030335-000 קואופ שופ מחירים gz 108.90KB 03/03/2021 03:35:50 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-241-202103030334-000 קואופ שופ מבצעים gz 98.53KB 03/03/2021 03:35:31 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-241-202103030334-000 קואופ שופ מחירים gz 226.40KB 03/03/2021 03:34:33 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-218-202103030333-000 קואופ שופ מבצעים gz 94.28KB 03/03/2021 03:34:15 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-239-202103030333-000 קואופ שופ מבצעים gz 62.20KB 03/03/2021 03:34:08 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-239-202103030333-000 קואופ שופ מחירים gz 134.82KB 03/03/2021 03:33:56 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-218-202103030332-000 קואופ שופ מחירים gz 182.71KB 03/03/2021 03:33:02 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-089-202103030329-001 ויקטורי ירושלים מלחה 89 מבצעים gz 113.49KB 03/03/2021 03:29:05 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-089-202103030329-001 ויקטורי ירושלים מלחה 89 מחירים gz 290.10KB 03/03/2021 03:28:36 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-071-202103030330-001 ויקטורי ראשון לציון מזרח 71 מבצעים gz 103.69KB 03/03/2021 03:28:26 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-071-202103030330-001 ויקטורי ראשון לציון מזרח 71 מחירים gz 290.70KB 03/03/2021 03:27:56 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-090-202103030327-001 ויקטורי נתניה 90 מבצעים gz 86.44KB 03/03/2021 03:27:33 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-090-202103030327-001 ויקטורי נתניה 90 מחירים gz 235.41KB 03/03/2021 03:27:19 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-077-202103030321-001 ויקטורי לוד נתב"ג 77 מבצעים gz 85.61KB 03/03/2021 03:27:10 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-077-202103030321-001 ויקטורי לוד נתב"ג 77 מחירים gz 241.25KB 03/03/2021 03:26:48 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-086-202103030327-001 ויקטורי טבעון 86 מבצעים gz 77.68KB 03/03/2021 03:26:39 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-086-202103030327-001 ויקטורי טבעון 86 מחירים gz 184.96KB 03/03/2021 03:26:15 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-095-202103030326-001 ויקטורי 95 אשקלון בן גוריון מבצעים gz 100.17KB 03/03/2021 03:25:43 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-095-202103030326-001 ויקטורי 95 אשקלון בן גוריון מחירים gz 282.62KB 03/03/2021 03:25:15 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-096-202103030325-001 ויקטורי קריית אתא 96 מבצעים gz 72.05KB 03/03/2021 03:24:54 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-096-202103030325-001 ויקטורי קריית אתא 96 מחירים gz 181.62KB 03/03/2021 03:24:41 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-069-202103030324-001 ויקטורי 69 -114 רעננה אחוזה מבצעים gz 103.06KB 03/03/2021 03:24:21 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-069-202103030324-001 ויקטורי 69 -114 רעננה אחוזה מחירים gz 294.65KB 03/03/2021 03:23:53 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-081-202103030323-001 ויקטורי ראש העין פארק אפק 81 מבצעים gz 109.54KB 03/03/2021 03:23:32 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-081-202103030323-001 ויקטורי ראש העין פארק אפק 81 מחירים gz 311.16KB 03/03/2021 03:22:47 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-078-202103030320-001 ויקטורי רמלה 78 מבצעים gz 72.82KB 03/03/2021 03:22:24 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-078-202103030320-001 ויקטורי רמלה 78 מחירים gz 194.68KB 03/03/2021 03:22:13 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-074-202103030322-001 ויקטורי שבעת הכוכבים 74 מבצעים gz 108.12KB 03/03/2021 03:22:04 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-074-202103030322-001 ויקטורי שבעת הכוכבים 74 מחירים gz 313.25KB 03/03/2021 03:21:29 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-097-202103030320-001 ויקטורי אינטרנט 97 מבצעים gz 88.30KB 03/03/2021 03:21:09 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-068-202103030320-001 ויקטורי באר שבע 68 מבצעים gz 96.96KB 03/03/2021 03:20:19 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-097-202103030320-001 ויקטורי אינטרנט 97 מחירים gz 217.49KB 03/03/2021 03:20:17 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-068-202103030320-001 ויקטורי באר שבע 68 מחירים gz 264.09KB 03/03/2021 03:19:24 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-222-202103030318-000 קואופ שופ מבצעים gz 80.26KB 03/03/2021 03:19:10 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-222-202103030318-000 קואופ שופ מחירים gz 175.77KB 03/03/2021 03:18:34 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-263-202103030325-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 03:18:14 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-264-202103030317-000 קואופ שופ מבצעים gz 91.94KB 03/03/2021 03:18:09 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-061-202103030318-001 ויקטורי אוניברסיטה ת"א 61 מבצעים gz 68.76KB 03/03/2021 03:18:01 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-061-202103030318-001 ויקטורי אוניברסיטה ת"א 61 מחירים gz 168.83KB 03/03/2021 03:17:47 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-264-202103030317-000 קואופ שופ מחירים gz 213.30KB 03/03/2021 03:17:19 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-055-202103030317-001 ויקטורי 55 קרית גת מבצעים gz 90.06KB 03/03/2021 03:17:14 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-203-202103030316-000 קואופ שופ מבצעים gz 88.86KB 03/03/2021 03:17:02 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-203-202103030316-000 קואופ שופ מחירים gz 199.24KB 03/03/2021 03:16:51 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-205-202103030316-000 קואופ שופ מבצעים gz 72.25KB 03/03/2021 03:16:29 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-055-202103030317-001 ויקטורי 55 קרית גת מחירים gz 240.38KB 03/03/2021 03:16:28 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-054-202103030317-001 ויקטורי קרית מלאכי 54 מבצעים gz 61.03KB 03/03/2021 03:16:17 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-054-202103030317-001 ויקטורי קרית מלאכי 54 מחירים gz 160.06KB 03/03/2021 03:16:12 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-052-202103030316-001 ויקטורי 52 אשקלון מבצעים gz 97.59KB 03/03/2021 03:16:03 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-205-202103030316-000 קואופ שופ מחירים gz 150.93KB 03/03/2021 03:16:02 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-263-202103030321-000 קואופ שופ מבצעים gz 86.57KB 03/03/2021 03:15:43 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-052-202103030316-001 ויקטורי 52 אשקלון מחירים gz 272.07KB 03/03/2021 03:15:10 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-263-202103030321-000 קואופ שופ מחירים gz 194.86KB 03/03/2021 03:14:57 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-062-202103030318-001 סופר ברקת ברקת חולון 62 מבצעים gz 41.22KB 03/03/2021 03:14:14 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-062-202103030318-001 סופר ברקת ברקת חולון 62 מחירים gz 135.41KB 03/03/2021 03:14:10 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-061-202103030318-001 סופר ברקת ברקת רמת השרון 61 מבצעים gz 38.15KB 03/03/2021 03:13:55 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-061-202103030318-001 סופר ברקת ברקת רמת השרון 61 מחירים gz 123.82KB 03/03/2021 03:13:52 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-010-202103030317-001 סופר ברקת ברקת קיבוץ גלויות 10 מבצעים gz 64.78KB 03/03/2021 03:13:42 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-010-202103030317-001 סופר ברקת ברקת קיבוץ גלויות 10 מחירים gz 244.85KB 03/03/2021 03:13:27 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-009-202103030317-001 סופר ברקת ברקת גבעת שמואל 9 מבצעים gz 65.18KB 03/03/2021 03:13:08 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-009-202103030317-001 סופר ברקת ברקת גבעת שמואל 9 מחירים gz 244.22KB 03/03/2021 03:13:01 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290633800006-202-202103030312-000 קואופ שופ מבצעים gz 107.77KB 03/03/2021 03:13:01 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-008-202103030316-001 סופר ברקת ברקת נגבה 8 מבצעים gz 45.43KB 03/03/2021 03:12:45 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-008-202103030316-001 סופר ברקת ברקת נגבה 8 מחירים gz 157.08KB 03/03/2021 03:12:39 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-007-202103030317-001 סופר ברקת ברקת ברק 7 מבצעים gz 65.64KB 03/03/2021 03:12:24 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-007-202103030317-001 סופר ברקת ברקת ברק 7 מחירים gz 234.81KB 03/03/2021 03:12:18 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290633800006-202-202103030312-000 קואופ שופ מחירים gz 252.75KB 03/03/2021 03:12:11 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-006-202103030316-001 סופר ברקת ברקת תל אביב 6 מבצעים gz 64.20KB 03/03/2021 03:12:05 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-006-202103030316-001 סופר ברקת ברקת תל אביב 6 מחירים gz 241.05KB 03/03/2021 03:11:53 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-005-202103030316-001 סופר ברקת ברקת חרש 5 מבצעים gz 60.92KB 03/03/2021 03:11:36 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-005-202103030316-001 סופר ברקת ברקת חרש 5 מחירים gz 223.31KB 03/03/2021 03:11:31 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-002-202103030316-001 סופר ברקת ברקת יהוד 2 מבצעים gz 55.98KB 03/03/2021 03:11:21 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-002-202103030316-001 סופר ברקת ברקת יהוד 2 מחירים gz 194.25KB 03/03/2021 03:11:14 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-058-202103030311-001 ויקטורי כפר יונה 58 מבצעים gz 62.66KB 03/03/2021 03:11:09 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-058-202103030311-001 ויקטורי כפר יונה 58 מחירים gz 163.45KB 03/03/2021 03:10:52 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-016-202103030315-001 ויקטורי פלורנטין 16 מבצעים gz 62.84KB 03/03/2021 03:10:42 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-016-202103030315-001 ויקטורי פלורנטין 16 מחירים gz 153.34KB 03/03/2021 03:10:30 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290875100001-060-202103030314-001 סופר ברקת ברקת סיטי 60 מבצעים gz 28.57KB 03/03/2021 03:10:13 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290875100001-060-202103030314-001 סופר ברקת ברקת סיטי 60 מחירים gz 89.71KB 03/03/2021 03:10:09 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-014-202103030309-001 ויקטורי בית שמש 14 מבצעים gz 75.82KB 03/03/2021 03:09:40 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-014-202103030309-001 ויקטורי בית שמש 14 מחירים gz 203.90KB 03/03/2021 03:09:20 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-053-202103030308-001 ויקטורי רמת ישי 53 מבצעים gz 75.76KB 03/03/2021 03:08:12 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-065-202103030308-001 ויקטורי דיזנגוף 65 מבצעים gz 72.96KB 03/03/2021 03:07:59 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-053-202103030308-001 ויקטורי רמת ישי 53 מחירים gz 185.80KB 03/03/2021 03:07:59 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-065-202103030308-001 ויקטורי דיזנגוף 65 מחירים gz 175.43KB 03/03/2021 03:07:47 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-010-202103030307-001 ויקטורי לוד 10 מבצעים gz 71.25KB 03/03/2021 03:07:36 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-010-202103030307-001 ויקטורי לוד 10 מחירים gz 185.92KB 03/03/2021 03:07:25 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-008-202103030308-001 ויקטורי אשדוד 8 מבצעים gz 48.16KB 03/03/2021 03:07:23 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-008-202103030308-001 ויקטורי אשדוד 8 מחירים gz 119.15KB 03/03/2021 03:07:19 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-023-202103030307-001 ויקטורי ראשל"צ פרס נובל 23 מבצעים gz 70.36KB 03/03/2021 03:07:17 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-007-202103030307-001 ויקטורי פתח תקווה 7 מבצעים gz 73.56KB 03/03/2021 03:07:11 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-023-202103030307-001 ויקטורי ראשל"צ פרס נובל 23 מחירים gz 172.10KB 03/03/2021 03:07:00 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-007-202103030307-001 ויקטורי פתח תקווה 7 מחירים gz 176.42KB 03/03/2021 03:06:53 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-025-202103030306-001 ויקטורי 25 עכו מבצעים gz 81.84KB 03/03/2021 03:06:35 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-025-202103030306-001 ויקטורי 25 עכו מחירים gz 218.92KB 03/03/2021 03:06:18 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-026-202103030306-001 ויקטורי ראש העין 26 מבצעים gz 80.12KB 03/03/2021 03:05:56 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-026-202103030306-001 ויקטורי ראש העין 26 מחירים gz 219.76KB 03/03/2021 03:05:44 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-050-202103030306-001 ויקטורי תל מונד 50 מבצעים gz 73.80KB 03/03/2021 03:05:35 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-005-202103030305-001 ויקטורי אורנית 5 מבצעים gz 86.96KB 03/03/2021 03:05:30 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-050-202103030306-001 ויקטורי תל מונד 50 מחירים gz 187.84KB 03/03/2021 03:05:20 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-079-202103030305-001 ויקטורי כ"ס הירוקה 79 מבצעים gz 92.71KB 03/03/2021 03:05:02 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-005-202103030305-001 ויקטורי אורנית 5 מחירים gz 217.79KB 03/03/2021 03:05:01 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-002-202103030302-001 ויקטורי גדרה 2 מבצעים gz 85.59KB 03/03/2021 03:04:51 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-079-202103030305-001 ויקטורי כ"ס הירוקה 79 מחירים gz 250.24KB 03/03/2021 03:04:36 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-046-202103030304-001 ויקטורי דימונה 46 מבצעים gz 86.80KB 03/03/2021 03:04:24 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-002-202103030302-001 ויקטורי גדרה 2 מחירים gz 240.72KB 03/03/2021 03:04:20 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-001-202103030304-001 ויקטורי 1 גן-יבנה ויקטורי מבצעים gz 92.14KB 03/03/2021 03:04:03 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-046-202103030304-001 ויקטורי דימונה 46 מחירים gz 233.92KB 03/03/2021 03:03:51 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-091-202103030304-001 ויקטורי מבצעים gz 84.09KB 03/03/2021 03:03:32 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-073-202103030303-001 ויקטורי בית שאן 73 מבצעים gz 78.48KB 03/03/2021 03:03:27 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-001-202103030304-001 ויקטורי 1 גן-יבנה ויקטורי מחירים gz 241.94KB 03/03/2021 03:03:15 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-091-202103030304-001 ויקטורי מחירים gz 212.53KB 03/03/2021 03:03:14 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-073-202103030303-001 ויקטורי בית שאן 73 מחירים gz 202.99KB 03/03/2021 03:03:02 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-059-202103030300-001 ויקטורי 59 עפולה מבצעים gz 106.48KB 03/03/2021 03:03:01 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-045-202103030303-001 ויקטורי 45 רעננה מבצעים gz 73.31KB 03/03/2021 03:02:54 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-045-202103030303-001 ויקטורי 45 רעננה מחירים gz 188.18KB 03/03/2021 03:02:41 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-028-202103030303-001 ויקטורי 28 גני תקווה מבצעים gz 83.56KB 03/03/2021 03:02:36 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-047-202103030302-001 ויקטורי אופקים 47 מבצעים gz 98.93KB 03/03/2021 03:02:22 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-028-202103030303-001 ויקטורי 28 גני תקווה מחירים gz 207.36KB 03/03/2021 03:02:21 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-047-202103030302-001 ויקטורי אופקים 47 מחירים gz 275.80KB 03/03/2021 03:01:50 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-044-202103030301-001 ויקטורי לינקולן תל אביב מבצעים gz 95.56KB 03/03/2021 03:01:18 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-044-202103030301-001 ויקטורי לינקולן תל אביב מחירים gz 244.68KB 03/03/2021 03:00:52 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-059-202103030300-001 ויקטורי 59 עפולה מחירים gz 294.06KB 03/03/2021 03:00:35 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-041-202103030302-001 ויקטורי ברנע מבצעים gz 87.46KB 03/03/2021 03:00:33 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-041-202103030302-001 ויקטורי ברנע מחירים gz 216.18KB 03/03/2021 03:00:10 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-087-202103030300-001 ויקטורי צמח 87 מבצעים gz 99.32KB 03/03/2021 03:00:08 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-034-202103030254-001 ויקטורי מוצקין 34 מבצעים gz 8.48KB 03/03/2021 02:59:42 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290696200003-087-202103030300-001 ויקטורי צמח 87 מחירים gz 258.72KB 03/03/2021 02:59:32 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-034-202103030254-001 ויקטורי מוצקין 34 מחירים gz 1.37KB 03/03/2021 02:59:32 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290696200003-070-202103030300-001 ויקטורי 70 צור יצחק מבצעים gz 82.07KB 03/03/2021 02:59:22 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-070-202103030300-001 ויקטורי 70 צור יצחק מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:59:07 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-003-202103030259-001 ויקטורי שדרות 3 מבצעים gz 7.92KB 03/03/2021 02:58:48 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-003-202103030259-001 ויקטורי שדרות 3 מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:58:47 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-029-202103030259-001 ויקטורי רמת גן 29 מבצעים gz 8.33KB 03/03/2021 02:58:38 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-032-202103030259-001 ויקטורי תחנה מרכזית ת"א 32 מבצעים gz 5.74KB 03/03/2021 02:58:36 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-029-202103030259-001 ויקטורי רמת גן 29 מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:58:35 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-032-202103030259-001 ויקטורי תחנה מרכזית ת"א 32 מחירים gz 1.48KB 03/03/2021 02:58:30 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-022-202103030256-001 ויקטורי חדרה 22 מבצעים gz 7.38KB 03/03/2021 02:58:25 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-022-202103030256-001 ויקטורי חדרה 22 מחירים gz 1.39KB 03/03/2021 02:58:24 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-024-202103030254-001 ויקטורי קניון לב חדרה 24 מבצעים gz 6.98KB 03/03/2021 02:58:17 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-024-202103030254-001 ויקטורי קניון לב חדרה 24 מחירים gz 1.39KB 03/03/2021 02:58:15 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-092-202103030258-001 ויקטורי נתיבות 92 מבצעים gz 8.51KB 03/03/2021 02:58:01 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-092-202103030258-001 ויקטורי נתיבות 92 מחירים gz 1.38KB 03/03/2021 02:57:59 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-038-202103030258-001 ויקטורי מבשרת 38 מבצעים gz 11.65KB 03/03/2021 02:57:53 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-038-202103030258-001 ויקטורי מבשרת 38 מחירים gz 1.44KB 03/03/2021 02:57:51 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-056-202103030258-001 ויקטורי יבנה 56 מבצעים gz 8.62KB 03/03/2021 02:57:38 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-056-202103030258-001 ויקטורי יבנה 56 מחירים gz 1.44KB 03/03/2021 02:57:37 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-030-202103030253-001 ויקטורי אלקנה 30 מבצעים gz 6.97KB 03/03/2021 02:57:36 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-030-202103030253-001 ויקטורי אלקנה 30 מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:57:35 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-048-202103030258-001 ויקטורי טירת הכרמל 48 מבצעים gz 8.82KB 03/03/2021 02:57:30 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-048-202103030258-001 ויקטורי טירת הכרמל 48 מחירים gz 1.43KB 03/03/2021 02:57:28 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-009-202103030258-001 ויקטורי הארבעה 9 מבצעים gz 7.81KB 03/03/2021 02:57:27 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-009-202103030258-001 ויקטורי הארבעה 9 מחירים gz 1.48KB 03/03/2021 02:57:25 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-051-202103030258-001 ויקטורי מודעין 51 מבצעים gz 9.74KB 03/03/2021 02:57:20 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-051-202103030258-001 ויקטורי מודעין 51 מחירים gz 1.44KB 03/03/2021 02:57:19 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-088-202103030258-001 ויקטורי קניון איילון 88 מבצעים gz 12.15KB 03/03/2021 02:57:13 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-088-202103030258-001 ויקטורי קניון איילון 88 מחירים gz 1.38KB 03/03/2021 02:57:10 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-027-202103030258-001 ויקטורי שער עליה חיפה מבצעים gz 7.87KB 03/03/2021 02:57:10 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-027-202103030258-001 ויקטורי שער עליה חיפה מחירים gz 1.44KB 03/03/2021 02:57:07 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-083-202103030258-001 ויקטורי רחובות 83 מחירים gz 1.37KB 03/03/2021 02:57:03 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-290-202103030229-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:29:30 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-289-202103030229-000 קואופ שופ מחירים gz 1.74KB 03/03/2021 02:29:17 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-277-202103030229-000 קואופ שופ מחירים gz 1.74KB 03/03/2021 02:29:02 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-268-202103030228-000 קואופ שופ מחירים gz 1.78KB 03/03/2021 02:28:47 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-208-202103030228-000 קואופ שופ מבצעים gz 44.86KB 03/03/2021 02:28:29 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-208-202103030228-000 קואופ שופ מבצעים gz 44.86KB 03/03/2021 02:28:29 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-208-202103030228-000 קואופ שופ מחירים gz 24.69KB 03/03/2021 02:28:20 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-208-202103030228-000 קואופ שופ מחירים gz 24.69KB 03/03/2021 02:28:20 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-262-202103030227-000 קואופ שופ מבצעים gz 82.06KB 03/03/2021 02:28:07 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-262-202103030227-000 קואופ שופ מבצעים gz 82.06KB 03/03/2021 02:28:07 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-262-202103030227-000 קואופ שופ מחירים gz 26.32KB 03/03/2021 02:27:35 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-262-202103030227-000 קואופ שופ מחירים gz 26.32KB 03/03/2021 02:27:35 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-076-202103030225-001 מחסני השוק 76 צפת מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:27:23 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-076-202103030225-001 מחסני השוק 76 צפת מחירים gz 1.87KB 03/03/2021 02:27:19 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-071-202103030226-001 מחסני השוק 71 קריית מלאכי מחירים gz 1.86KB 03/03/2021 02:26:55 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-080-202103030225-001 מחסני השוק 80 המשחררים מחירים gz 1.87KB 03/03/2021 02:26:24 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-267-202103030223-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:23:52 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-089-202103030224-001 ויקטורי ירושלים מלחה 89 מבצעים gz 11.34KB 03/03/2021 02:23:42 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-089-202103030224-001 ויקטורי ירושלים מלחה 89 מחירים gz 1.31KB 03/03/2021 02:23:40 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-071-202103030225-001 ויקטורי ראשון לציון מזרח 71 מבצעים gz 8.89KB 03/03/2021 02:23:33 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-071-202103030225-001 ויקטורי ראשון לציון מזרח 71 מחירים gz 1.48KB 03/03/2021 02:23:30 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-090-202103030223-001 ויקטורי נתניה 90 מבצעים gz 8.04KB 03/03/2021 02:23:12 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-090-202103030223-001 ויקטורי נתניה 90 מחירים gz 1.31KB 03/03/2021 02:23:10 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-077-202103030217-001 ויקטורי לוד נתב"ג 77 מבצעים gz 7.99KB 03/03/2021 02:23:04 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-077-202103030217-001 ויקטורי לוד נתב"ג 77 מחירים gz 1.46KB 03/03/2021 02:23:01 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-086-202103030223-001 ויקטורי טבעון 86 מבצעים gz 8.10KB 03/03/2021 02:22:54 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-086-202103030223-001 ויקטורי טבעון 86 מחירים gz 1.48KB 03/03/2021 02:22:51 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-035-202103030218-001 מחסני השוק 35 שלומי מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:22:51 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-035-202103030218-001 מחסני השוק 35 שלומי מחירים gz 1.87KB 03/03/2021 02:22:49 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-265-202103030222-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:22:48 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-091-202103030222-001 מחסני השוק 91 זבוטינסקי מחירים gz 1.82KB 03/03/2021 02:22:35 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-263-202103030229-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:22:32 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-218-202103030221-000 קואופ שופ מבצעים gz 94.22KB 03/03/2021 02:22:27 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-218-202103030221-000 קואופ שופ מבצעים gz 94.22KB 03/03/2021 02:22:27 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-095-202103030223-001 ויקטורי 95 אשקלון בן גוריון מבצעים gz 8.92KB 03/03/2021 02:22:19 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-262-202103030222-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 02:22:18 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-262-202103030222-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 02:22:18 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-095-202103030223-001 ויקטורי 95 אשקלון בן גוריון מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:22:15 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-261-202103030222-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:22:03 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-096-202103030222-001 ויקטורי קריית אתא 96 מבצעים gz 7.12KB 03/03/2021 02:21:58 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-238-202103030221-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:21:56 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-096-202103030222-001 ויקטורי קריית אתא 96 מחירים gz 1.40KB 03/03/2021 02:21:56 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-260-202103030221-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:21:44 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-230-202103030221-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 02:21:41 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-069-202103030222-001 ויקטורי 69 -114 רעננה אחוזה מבצעים gz 8.76KB 03/03/2021 02:21:37 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-069-202103030222-001 ויקטורי 69 -114 רעננה אחוזה מחירים gz 1.39KB 03/03/2021 02:21:33 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-218-202103030221-000 קואופ שופ מחירים gz 27.80KB 03/03/2021 02:21:29 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-218-202103030221-000 קואופ שופ מחירים gz 27.80KB 03/03/2021 02:21:29 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-223-202103030221-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:21:26 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-081-202103030221-001 ויקטורי ראש העין פארק אפק 81 מבצעים gz 9.20KB 03/03/2021 02:21:17 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-081-202103030221-001 ויקטורי ראש העין פארק אפק 81 מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:21:13 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-081-202103030221-001 מחסני השוק 81 מבצע עובדה- מצדה מחירים gz 1.87KB 03/03/2021 02:21:11 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-222-202103030220-000 קואופ שופ מבצעים gz 80.26KB 03/03/2021 02:21:09 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-222-202103030220-000 קואופ שופ מבצעים gz 80.26KB 03/03/2021 02:21:09 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-098-202103030221-001 מחסני השוק 98 אילת מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:20:57 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-098-202103030221-001 מחסני השוק 98 אילת מחירים gz 1.90KB 03/03/2021 02:20:54 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-078-202103030218-001 ויקטורי רמלה 78 מבצעים gz 6.84KB 03/03/2021 02:20:50 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-078-202103030218-001 ויקטורי רמלה 78 מחירים gz 1.37KB 03/03/2021 02:20:49 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-222-202103030220-000 קואופ שופ מחירים gz 23.85KB 03/03/2021 02:20:44 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-222-202103030220-000 קואופ שופ מחירים gz 23.85KB 03/03/2021 02:20:44 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-074-202103030221-001 ויקטורי שבעת הכוכבים 74 מבצעים gz 9.22KB 03/03/2021 02:20:43 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-074-202103030221-001 ויקטורי שבעת הכוכבים 74 מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:20:39 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-220-202103030220-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:20:29 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-250-202103030225-000 קואופ שופ מחירים gz 1.92KB 03/03/2021 02:20:29 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-097-202103030220-001 ויקטורי אינטרנט 97 מבצעים gz 8.51KB 03/03/2021 02:20:23 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-055-202103030219-001 מחסני השוק 55 יד בנימין מחירים gz 1.87KB 03/03/2021 02:20:22 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-097-202103030220-001 ויקטורי אינטרנט 97 מחירים gz 1.39KB 03/03/2021 02:20:18 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-218-202103030220-000 קואופ שופ מחירים gz 1.86KB 03/03/2021 02:20:13 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-218-202103030220-000 קואופ שופ מחירים gz 1.86KB 03/03/2021 02:20:13 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-248-202103030220-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:20:07 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-217-202103030219-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:19:56 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-247-202103030219-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:19:51 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-247-202103030219-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:19:51 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-212-202103030219-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:19:41 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-246-202103030219-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:19:35 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-245-202103030219-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 02:19:21 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-244-202103030219-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:19:06 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-242-202103030218-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:18:53 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-211-202103030218-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:18:50 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-208-202103030218-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:18:34 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-208-202103030218-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:18:34 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-241-202103030218-000 קואופ שופ מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:18:33 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-207-202103030218-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:18:17 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-239-202103030218-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:18:15 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-066-202103030218-001 מחסני השוק 66-צופים מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:18:03 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-066-202103030218-001 מחסני השוק 66-צופים מחירים gz 1.77KB 03/03/2021 02:18:02 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-059-202103030214-001 מחסני השוק 59 יוקנעם מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:17:55 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-202-202103030216-000 קואופ שופ מבצעים gz 107.77KB 03/03/2021 02:17:53 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-202-202103030216-000 קואופ שופ מבצעים gz 107.77KB 03/03/2021 02:17:53 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-059-202103030213-001 מחסני השוק 59 יוקנעם מחירים gz 1.88KB 03/03/2021 02:17:53 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-011-202103030217-001 מחסני השוק 11 עין יהב מחירים gz 1.87KB 03/03/2021 02:17:38 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-015-202103030209-001 מחסני השוק 15 שכונה ט מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:17:23 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-068-202103030218-001 ויקטורי באר שבע 68 מבצעים gz 9.13KB 03/03/2021 02:17:14 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-015-202103030209-001 מחסני השוק 15 שכונה ט מחירים gz 1.88KB 03/03/2021 02:17:13 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-068-202103030218-001 ויקטורי באר שבע 68 מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:17:08 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-202-202103030216-000 קואופ שופ מחירים gz 25.35KB 03/03/2021 02:16:43 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-202-202103030216-000 קואופ שופ מחירים gz 25.35KB 03/03/2021 02:16:43 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-222-202103030216-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 02:16:39 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-222-202103030216-000 קואופ שופ מחירים gz 1.73KB 03/03/2021 02:16:39 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-060-202103030215-001 מחסני השוק 60 דימונה מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:16:30 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-060-202103030215-001 מחסני השוק 60 דימונה מחירים gz 1.89KB 03/03/2021 02:16:30 לחץ כאן להורדה
Promo7290633800006-263-202103030222-000 קואופ שופ מבצעים gz 86.57KB 03/03/2021 02:16:25 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-040-202103030215-001 מחסני השוק 40 אופקים מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:16:19 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-040-202103030215-001 מחסני השוק 40 אופקים מחירים gz 1.88KB 03/03/2021 02:16:18 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-077-202103030216-001 מחסני השוק 77 קרית גת מחירים gz 1.76KB 03/03/2021 02:16:01 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-075-202103030205-001 מחסני השוק 75 טבריה הדר מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:15:52 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-075-202103030205-001 מחסני השוק 75 טבריה הדר מחירים gz 1.89KB 03/03/2021 02:15:50 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-061-202103030216-001 ויקטורי אוניברסיטה ת"א 61 מבצעים gz 6.86KB 03/03/2021 02:15:49 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-061-202103030216-001 ויקטורי אוניברסיטה ת"א 61 מחירים gz 1.48KB 03/03/2021 02:15:47 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-263-202103030222-000 קואופ שופ מחירים gz 24.33KB 03/03/2021 02:15:44 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-264-202103030215-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:15:29 לחץ כאן להורדה
Price7290633800006-264-202103030215-000 קואופ שופ מחירים gz 1.75KB 03/03/2021 02:15:29 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-055-202103030216-001 ויקטורי 55 קרית גת מבצעים gz 9.00KB 03/03/2021 02:15:28 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-055-202103030216-001 ויקטורי 55 קרית גת מחירים gz 1.23KB 03/03/2021 02:15:24 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-065-202103030211-001 מחסני השוק 65 קרית אתא מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:15:20 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-054-202103030216-001 ויקטורי קרית מלאכי 54 מבצעים gz 6.82KB 03/03/2021 02:15:16 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-054-202103030216-001 ויקטורי קרית מלאכי 54 מחירים gz 1.48KB 03/03/2021 02:15:15 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-274-202103030215-001 מחסני השוק אילת 274 מחירים gz 1.91KB 03/03/2021 02:15:13 לחץ כאן להורדה
Promo7290696200003-052-202103030216-001 ויקטורי 52 אשקלון מבצעים gz 9.18KB 03/03/2021 02:15:09 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-065-202103030211-001 מחסני השוק 65 קרית אתא מחירים gz 1.88KB 03/03/2021 02:15:09 לחץ כאן להורדה
Price7290696200003-052-202103030216-001 ויקטורי 52 אשקלון מחירים gz 1.47KB 03/03/2021 02:15:05 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-020-202103030213-001 מחסני השוק 20 להבים מבצעים gz 0.57KB 03/03/2021 02:13:16 לחץ כאן להורדה