הורדות - חוק המזון

חוק קידום התחרות בענף המזון קובע כי קמעונאי גדול, יפרסם לציבור באתר האינטרנט, את מחירי המצרכים שהוא מוכר בכל אחת מחנויותיו. מטרת הפרסום היא לאפשר השוואה עדכנית של סל המצרכים לצרכן והכל במטרה להוזיל את יוקר המחיה של מוצרי המזון בישראל. לחץ כאן לצפייה בתקנות החוק.

לקבלת המידע ולהורדת הקבצים הרלוונטים, בחר את הרשת והסניף הרצויים. באפשרותך לבחור להציג מידע לפי תאריך מסויים ולפי סוג קובץ.
להוראות עבור חיפוש מתקדם לחץ כאן

שם הקובץ רשת סניף סוג סיומת גודל תאריך
Promo7290661400001-001-202110270616-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 0.95KB 27/10/2021 06:11:23 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270616-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 06:11:21 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202110270610-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 0.95KB 27/10/2021 06:05:14 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270610-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 06:05:12 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270516-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 05:11:19 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270510-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 05:05:12 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270416-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 04:11:07 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270410-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 04:05:14 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270316-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 03:11:25 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290661400001-001-202110270310-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 111.91KB 27/10/2021 03:09:23 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290661400001-001-202110270310-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 291.67KB 27/10/2021 03:05:39 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202110270216-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 111.73KB 27/10/2021 02:15:18 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270216-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 13.27KB 27/10/2021 02:11:35 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202110270210-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 111.73KB 27/10/2021 02:09:27 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270210-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 02:05:39 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202110270116-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 111.73KB 27/10/2021 01:15:15 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270116-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 13.27KB 27/10/2021 01:11:26 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202110270110-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 111.73KB 27/10/2021 01:09:22 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270110-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 01:05:34 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202110270016-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 111.73KB 27/10/2021 00:15:14 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270016-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 13.27KB 27/10/2021 00:11:23 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202110270010-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 111.73KB 27/10/2021 00:09:21 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202110270010-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 1.07KB 27/10/2021 00:05:33 לחץ כאן להורדה