הורדות - חוק המזון

חוק קידום התחרות בענף המזון קובע כי קמעונאי גדול, יפרסם לציבור באתר האינטרנט, את מחירי המצרכים שהוא מוכר בכל אחת מחנויותיו. מטרת הפרסום היא לאפשר השוואה עדכנית של סל המצרכים לצרכן והכל במטרה להוזיל את יוקר המחיה של מוצרי המזון בישראל. לחץ כאן לצפייה בתקנות החוק.

לקבלת המידע ולהורדת הקבצים הרלוונטים, בחר את הרשת והסניף הרצויים. באפשרותך לבחור להציג מידע לפי תאריך מסויים ולפי סוג קובץ.
להוראות עבור חיפוש מתקדם לחץ כאן

שם הקובץ רשת סניף סוג סיומת גודל תאריך
Promo7290661400001-001-202001211506-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.76KB 21/01/2020 15:09:45 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001211506-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 12.31KB 21/01/2020 15:06:23 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001211407-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.76KB 21/01/2020 14:11:53 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001211407-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 12.31KB 21/01/2020 14:07:29 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001211306-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.65KB 21/01/2020 13:10:16 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001211306-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 7.35KB 21/01/2020 13:06:45 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001211207-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.64KB 21/01/2020 12:12:13 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001211207-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.85KB 21/01/2020 12:07:46 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001211108-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.74KB 21/01/2020 11:11:55 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001211108-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.85KB 21/01/2020 11:08:13 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001211005-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 2.24KB 21/01/2020 10:05:56 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001211005-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.48KB 21/01/2020 10:05:50 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001210905-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 2.17KB 21/01/2020 09:06:00 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210905-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.48KB 21/01/2020 09:05:55 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001210806-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 2.06KB 21/01/2020 08:06:28 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210806-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.23KB 21/01/2020 08:06:23 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001210705-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 1.82KB 21/01/2020 07:05:44 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210705-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.14KB 21/01/2020 07:05:39 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001210605-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 1.82KB 21/01/2020 06:05:46 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210605-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.14KB 21/01/2020 06:05:41 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210505-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.14KB 21/01/2020 05:05:52 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210405-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 6.14KB 21/01/2020 04:05:57 לחץ כאן להורדה
PromoFull7290661400001-001-202001210310-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.21KB 21/01/2020 03:13:30 לחץ כאן להורדה
PriceFull7290661400001-001-202001210310-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 320.78KB 21/01/2020 03:10:10 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001210210-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.21KB 21/01/2020 02:13:30 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210210-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 9.71KB 21/01/2020 02:10:17 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001210110-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.21KB 21/01/2020 01:13:20 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210110-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 9.71KB 21/01/2020 01:10:06 לחץ כאן להורדה
Promo7290661400001-001-202001210011-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מבצעים gz 129.21KB 21/01/2020 00:14:56 לחץ כאן להורדה
Price7290661400001-001-202001210011-001 מחסני השוק 1 ב"ש-בית אשל מחירים gz 9.71KB 21/01/2020 00:11:43 לחץ כאן להורדה